B. Ваня ба гэрлийн шонгууд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ваня $n$ ширхэг гэрлийн шон бүхий $l$ урттай гудамжаар шөнө дөлөөр ганцаараа алхаж байна. Гудамжны эхлэлийн цэг нь координатын системийн $0$ цэгт харгалздаг ба төгсгөлийн цэг нь $l$ цэгт харгалздаг гэж үзье. Тэгвэл $a_{i}$ цэгт $i$-р шон байна. Шон бүрийн гэрэлтүүлэг $d$ зайнаас хэтэрдэггүй бөгөөд бүх шонгийн хувьд энэ $d$ зай ижилхэн.

Тэгээд гэрлийн шонгууд гудамжийг бүхэлд нь гэрэлтүүлж болдогоор $d$ зайг хамгийн багадаа хэд байлгаж болох вэ гэдгийг Ваня бодсоор алхаж байлаа. Түүнийг удаан бодолд дарагдуулахгүйн тулд өмнөөс нь тооцоог нь хийж өгнө үү.

Оролт

Эхний мөр нь $n$, $l$ ($1 ≤ n ≤ 1000$, $1 ≤ l ≤ 10^{9}$) хоёр бүхэл тоог агуулна. Эдгээр нь харгалзан гэрлийн шонгийн тоо ба гудамжны урт юм.

Дараагийн мөр нь $n$ ширхэг $a_{i}$ ($0 ≤ a_{i} ≤ l$) бүхэл тоонуудыг агуулна. Гэрэлтүүлгүүд гудамжны төгсгөлд байрласан байж болно.

Гаралт

Гудамжийг бүхэлд нь гэрэлтүүлэхэд хэрэгтэй хамгийн бага радиус $d$-г хэвлэнэ. Энэ хариу системийн хариунаас $10^{-9}$-аас багаар зөрж болно.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
7 15
15 5 3 7 9 14 0
Гаралт
2.5000000000
Оролт
2 5
2 5
Гаралт
2.0000000000

Тэмдэглэл

Хоёр дахь жишээг авч үзье. $d = 2$ үед эхний гэрэлтүүлэг гудамжны $[0, 4]$ хэсгийг, хоёр дахь гэрэлтүүлэг $[3, 5]$ хэсгийг гэрэлтүүлж чадна. Ингээд гудамж бүхэлдээ гэрэлтэй болно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...