A. Ваня ба шоонууд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ваняд $n$ ширхэг шоо байгаа бөгөөд тэр эдгээр шоог ашиглан пирамид барихаар шийджээ. Ваня дараах байдлаар пирамидыг барихыг хүссэн байна: пирамидын хамгийн дээд талын түвшин нь $1$ шооноос, хоёр дахь түвшин нь $1 + 2 = 3$ шооноос, гурав дахь түвшин нь $1 + 2 + 3 = 6$ шооноос бүрдэх ёстой бөгөөд энэ мэтчилэн цааш явна. Тиймээс $i$-р түвшин нь $1 + 2 + ... + (i - 1) + i$ шооноос бүрдэх ёстой.

Тэрээр өөртөө байгаа шоонуудыг ашиглан барьж чадах хамгийн өндөр пирамидын өндрийг мэдэхийг хүссэн.

Оролт

Эхний мөр нь $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^{4}$) бүхэл тоог агуулах бөгөөд энэ нь Ваняд өгөгдсөн шоонуудын тоо юм.

Гаралт

Нэг мөрөнд боломжит хамгийн өндөр пирамидын өндөр.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
1
Гаралт
1
Оролт
25
Гаралт
4

Тэмдэглэл

Хоёр дахь жишээний зураг:

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...