Жишээ тэстүүд

Оролт
116401024
97 1024
Гаралт
YES
11640
1024
Оролт
284254589153928171911281811000
1009 1000
Гаралт
YES
2842545891539
28171911281811000
Оролт
120
12 1
Гаралт
NO