Жишээ тэстүүд

Оролт
1 5
Гаралт
No
Оролт
3 6
Гаралт
Yes