D. Уртын харайлт

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Валерий бол Берланд дахь сургуулийн биеийн тамирын багш. Сурагчид удахгүй уртын харайлтын шалгалт өгөх гэж байгаа. Гэтэл Валерий өөрийн дуртай шугамаа алга болгочихсон байдаг!

Гэхдээ урам хугарах хэрэггүй. Учир нь тэр $l$ см урттай шугам олчихсон. Энэ шугаман дээр хэмжээ авч болохоор $n$ ширхэг тэмдэглэгээ байв. Тэмдэглэгээнүүдийг шугамны эхлэлээс төгсгөл хүртэл 1-ээс $n$ тоогоор дугаарласан гэж үзье. Эхний цэг нь шугамны эхлэлтэй давхцах бөгөөд эхлэлийг заана. Сүүлийн цэг нь эхлэлээс $l$ зайд байх шугамны төгсгөлтэй давхцана. Шугам нь $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ өсөх дарааллаар илэрхийлэгдэж болох юм. Энд $a_{i}$ нь эхлэлээс $i$-р тэмдэглэгээ хүртэлх зайг илэрхийлнэ.

Хэрэв $i$ ба $j$ ($1≤i≤j≤n$) тоо олдох юм бол Валерий шугамаар $d$ см зайг хэмжиж болно гэж үзэж байгаа. Энд $d$ нь $i$-р болон $j$-р тэмдэглэгээ хоорондох зай (өөрөөр хэлбэл, $a_{j}-a_{i}=d$) юм.

Дүрмийн дагуу охидууд дор хаяж $x$ см, хөвгүүд $y$ ($x

Таны даалгавар бол $x$ ба $y$ зайг хэмжихийн тул шугаманд хамгийн багадаа хэдэн тэмдэглэгээ нэмэхийг олох явдал юм. Валерий эхлэлээс шугамын уртаас ихгүй, сөрөг биш бүхэл тоон утгатай зайд тэмдэглэгээ нэмж болно.

Оролт

Эхний мөр нь тэмдэглэгээний тоо, шугамын урт, охид, хөвгүүдийн харайх нормыг харуулах, зайгаар тусгаарлагдсан $n$, $l$, $x$, $y$ ($2≤n≤10^{5}$, $2≤l≤10^{9}$, $1≤x

Хоёр дахь мөр нь $n$ ширхэг $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ ($0=a_{1}

Гаралт

Эхний мөрөнд шугаманд нэмэх шаардлагатай байгаа тэмдэглэгээнүүдийн хамгийн бага тоог харуулах сөрөг биш $v$ бүхэл тоог хэвлээрэй.

Хоёр дахь мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $v$ ширхэг $p_{1}, p_{2}, ..., p_{v}$ ($0≤p_{i}≤l$) бүхэл тоонуудыг хэвлээрэй. $p_{i}$ тоо нь $i$-р тэмдэглэгээ нь эхлэлээс $p_{i}$ см зайнд байх шаардлагатай болохыг харуулна. Тэмдэглэгээнүүдийг дурын дарааллаар хэвлээрэй. Олон хариулт байвал аль нэгийг нь хэвлэж болно.

Орчуулсан: Солонго

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 250 185 230
0 185 250
Гаралт
1
230
Оролт
4 250 185 230
0 20 185 250
Гаралт
0
Оролт
2 300 185 230
0 300
Гаралт
2
185 230

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд, эхэндээ $230$ см зайг хэмжих боломжгүй байна. Тиймээс $20$ см эсвэл $230$ см-ийн тэмдэглэгээ нэмэхэд хангалттай байна.

Хоёр дахь жишээнд, танд $185$ ба $230$ см зайг хэмжихэд шугамыг ашиглаж болно. Тиймээс шинээр тэмдэглэгээ нэмэх шаардлагагүй.

Гурав дахь жишээнд, шугаманд зөвхөн эхлэл болон сүүлийн тэмдэглэгээ л байна. Тиймээс бид хүүхдүүдийн чадварыг шалгахын тулд шинээр $2$ тэмдэглэгээ нэмнэ.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...