Жишээ тэстүүд

Оролт
1
Гаралт
YES
Оролт
2
Гаралт
NO
Оролт
3
Гаралт
YES