Жишээ тэстүүд

Оролт
3
Гаралт
YES
0 0
1 0
0 2
Оролт
3
Гаралт
YES
0 1
-1 0
-1 -1