B. Тархсан холболт

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Пайгөрл сүлжээний ачааллыг багасгах тархсан өгөгдлийн сангийн системийн хоёр хүснэгтэнд холбох үйлдэл хийх болсон.

Тэр $A$ ба $B$ хоёр хүснэгтийг холбох гэж байгаа гэж үз. Хүснэгт бүр ялгаатай тооны хуваалтад хуваагдсан тодорхой тооны мөртэй. $A$ хүснэгт $m$ хуваалтаас бүрдэх эхний багцад тархсан. $i$ дугаартай хуваалт $A$ хүснэгтийн $a_{i}$ мөрийг агуулна. Үүнтэй адилаар $n$ хуваалттай хоёр дахь багцад $B$ хүснэгт агуулагдах ба хуваалт бүр $B$ хүснэгтийн $b_{i}$ мөрийг агуулна.

Сүлжээний нэг үйлдэлд тэр дурын хуваалтаас нэг мөрийг өөр дурын нэг хуваалтруу хуулж чадна. Төгсгөлд нь $A$ хүснэгтийн мөр бүрийн хувьд $B$ хүснэгтийн мөр бүртэй нэг хуваалтанд байх ёстой. Үүнийг олж авахад шаардлагатай сүлжээний үйлдлүүдийн хамгийн бага тоог тодорхойл.

Оролт

Эхний мөрөнд хоёр бүхэл тоон утга $m$ ба $n$ ($1 ≤ m, n ≤ 10^{5}$) байна. Хоёр дахь мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $m$ бүхэл тоон утга $a_{i}$ $(1 ≤ a_{i} ≤ 10^{9})$ байх ба эхний багцын тайлбар юм. Үүнтэй адилаар гурав дахь мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $n$ бүхэл тоон утга $b_{i}$ $(1 ≤ b_{i} ≤ 10^{9})$ байх ба хоёрдугаар багцын тайлбар юм.

Гаралт

Хуулах үйлдлийн хамгийн бага тоо болох нэг бүхэл тоон утгыг хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
2 6
3 100
Гаралт
11
Оролт
2 3
10 10
1 1 1
Гаралт
6

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр $2 + 6 + 3 = 11$ үйлдэлд бүх мөрүүдийг хоёрдугаар багцын хоёрдугаар хуваалтруу зөөнө гэсэн утгатай.

Хоёр дахь жишээн дээр Пайгөрл $B$ хүснэгтийн бүх мөрийг эхний багцын хоёр хуваалтруу хуулж чадах ба $2*3 = 6$ хуулах үйлдэл хэрэгтэй.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...