Жишээ тэстүүд

Оролт
6 1
Гаралт
3.500000000000
Оролт
6 3
Гаралт
4.958333333333
Оролт
2 2
Гаралт
1.750000000000

Тэмдэглэл