B. Коля ба Тандем давтан

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Коля төрсөн өдрөөрөө жижиг англи үсэгнээс бүрдсэн $s$ мөр авсан. Тэр даруй мөрийнхөө баруун талд $k$ тэмдэгт нэмэв.

Дараа нь Боря ирээд энэ шинэ мөр нь $l$ урттай тандем давтан шиг хэсэг агуулсан байгааг хэлэв. $l$ хэр том байж болох вэ?

Тандем давтанг тодорхойлсон тайлбарыг тэмдэглэлээс харна уу.

Оролт

Эхний мөр нь $s$ ($1 ≤ |s| ≤ 200$)-г агуулна. Энэ мөр нь зөвхөн жижиг англи үсэгнээс бүрдэнэ. Хоёрдугаар мөрөнд нэмсэн тэмдэгтийн тоо болох $k$ ($1 ≤ k ≤ 200$) тоо байна.

Гаралт

Нэг тоо хэвлэнэ. Үүссэн шинэ мөрөнд байж болох тандем давтангын хамгийн их урт.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
aaba
2
Гаралт
6
Оролт
aaabbbb
2
Гаралт
6
Оролт
abracadabra
10
Гаралт
20

Тэмдэглэл

Тандем давтанд $s$ мөрийн урт нь $2n$, аль ч байрлал дахь $i$ дараах нөхцөлийг биелүүлнэ: $s_{i} = s_{i + n}$.

Коля эхний жишээнд $aabaab$ мөрийг, хоёрдугаар жишээнд $aaabbbbbb$, гуравдугаар жишээнд $abracadabrabracadabra$ мөрийг авч чадна. In the first sample Kolya could obtain a string aabaab$, in the second -- aaabbbbbb$, in the third -- abracadabrabracadabra$.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...