E. Гена ба хоёр дахь зай

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Гена геомемрт дургүй, тиймээс энэ асуудал дээр чамаас тусламж хүсэж байна.

Талууд нь координатын тэнхлэгтэй параллель тэгш өнцөгт $n$ цэгүүд агуулдаг. Мөн уг хавтгайн өөр цэгийг авч үзье. Энэ цэгээс өгөгдсөн $n$ цэгүүд хүртэлх зайг олъё. Эдгээр тоонуудаа үл буурахаар эрэмбэлье. Энэ дарааллын хоёр дахь элементийг энэ цэгийн үзэмж гэж нэрлэе. Хэрвээ массивт хамгийн бага элемент хоёр байдаг бол энэ цэгийн үзэмж нь энэхүү хамгийн бага утгатай тэнцүү байх болно.

Өгөгдсөн тэгш өнцөгт дотроос хамгийн их цэгийн үзэмжийг ол.

Оролт

Эхний мөрөнд $w, h, n$ ($1 ≤ w, h ≤ 10^{6}, 2 ≤ n ≤ 1000$) гурван бүхэл тоо байна. Эдгээр нь тэгш өнцөгтийн талууд болон цэгүүдийн тоо юм. Дараагийн $n$ мөр бүр нь цэгийн координатууд болох $x_{i}, y_{i}$ ($0 ≤ x_{i} ≤ w, 0 ≤ y_{i} ≤ h$) хоёр бүхэл тоонуудыг агуулна. Энэ цэгүүд нь давхцдаг байж болно.

Гаралт

Нэг бүхэл тоо хэвлэнэ. Энэ нь хамгийн их үзэмжээс абсолют алдаа нь хамгийн ихдээ $10^{ - 9}$ байх ёстой.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5 4
0 0
5 0
0 5
5 5
Гаралт
4.99999999941792340
Оролт
5 5 3
4 0
2 5
4 1
Гаралт
5.65685424744772010

Тэмдэглэл

Бид ($x, y$), $0 ≤ x ≤ w, 0 ≤ y ≤ h$ координаттай цэгийн үзэмжийг олох ёстой. Зарим $n$ цэгүүд давхцаж болно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...