C. Кардиограмм

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Энэ бол асуудлын хувьд чиний даалгавар бол ASCII график ашиглан кардиограмм зурах юм.

Кардиограмм нь дараах булангуудтай олон мөр юм:

Энэ кардиограмм нь $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ эерэг бүхэл тоонуудын дарааллаар бүрэн тодорхойлогдоно.

Чиний даалгавар бол өгөгдсөн $a_{i}$ дарааллаар кардиограмм зурах юм.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ $(2 ≤ n ≤ 1000)$ бүхэл тоог оруулна. Дараагийн мөр нь $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ $(1 ≤ a_{i} ≤ 1000)$ бүхэл тоонуудын дарааллыг агуулна. Бүх $a_{i}$-ийн нийлбэр нь $1000$-аас хэтрэхгүй байна.

Гаралт

$max |y_{i} - y_{j}|$ мөрийг хэвлэнэ ($y_{k}$ нь олон мөрийн $k$-р цэгийн $y$ координат), мөр болгон нь тэмдэгтүүд хэвлэнэ. Тэмдэгт нь «$ / $» (зураас), «$ \ $» (ташуу зураас), «$ $» (зай) аль нэг нь байх ёстой. Хэвлэгдсэн зураг нь өгөгдсөн олон мөрийн зураг байх ёстой. Илүү сайн ойлгоё гэвэл жишээн дээр хэвлэгдсэн кардиограммыг харна уу.

Энэ асуудлыг шалгахдаа харгалзан зай авч өөрийн хариултаа шалгана гэдгийг анхаараарай. Өөр ямар нэгэн тэмдэгт хэвлэж болохгүй. Туршилтын эхний буруу хариулт нь танд ял өгч чадахгүй гэдгийг санаарай.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
3 1 2 5 1
Гаралт
    / \   
  / \ /  \  
  /    \  
 /     \ 
     \ / 
Оролт
3
1 5 1
Гаралт
 / \   
 \  
  \  
  \ 
   \ / 

Тэмдэглэл

Техникийн шалтгааны улмаас хариултыг хуулж болохгүй. Бид доор хоёр хариултын текст баримт бичгийг хавсаргасан байна.

http://assets.codeforces.com/rounds/435/1.txt$

http://assets.codeforces.com/rounds/435/2.txt$

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...