D. Нанамигийн дижитал самбар

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нанами мэргэжлийн тоглоомууд тоглодог юм. Өнөөдөр түүний сайн найз Хажимэ өөрийнхөө бейсболын тоглолтыг хамт үзэхийг урьсан. Нанами үзэх хүсэлгүй байсан ч түүнийг дагаад цэнгэлдэх хүрээлэн явав. Гэвч Нанами тоглолтонд ямар ч сонирхолгүй байсан болохоор түүний сонирхож болох ямар нэг зүйл байсгаа эсэхийг тойруулан ажиглав. Тэр цэнгэлдхийн эцэст нэг дижитал самбар байхыг харав.

Уг дижитал самбар нь уртаашаа $n$ пиксел, өргөөшөө $m$ пиксел ба пиксел бүр гэрэлтэй эсвэл харанхуй байна. Пикселүүд нь координатаар тодорхойлогдоно. $(i, j)$ пиксел нь $i$-р мөрийн $j$-р пиксел юм. Гэрэлтэй ба харанхуй пикселийн хослолоор самбарын дэлгэцэнд текстийг цувуулан харуулдаг. Нанами цагаас цагт самбарын пикселүүдийн өөрчлөгдөх байдлыг анзаарсан. Тодорхой цагт самбарын зарим пикселүүд гэрэлтэйгээс харанхуйруу эсвэл харанхуйгаас гэрэлтэйрүү өөрчлөгдөж байсан.

Нанамигийн талын тодорхой пиксел дээр хамгийн том гэрэлтэй багцын хэсэг ямар байх бол гэж тэр боджээ. Самбарын бүх пикселүүд гэрэлтэй ба, гэрлийн багц нь самбарийн дэд тэгш өнцөгт юм. $(i, j)$ пиксел нь дэд тэгш өнцөгтийн $(x_{1}, y_{1})$ ба $(x_{2}, y_{2})$ буюу зүүн дээд, баруун доод өнцгийн талд хамаарна. Хэрвээ доорх логик нөхцлийг хангасан бол:

(($i = x_{1}$ or $i = x_{2}$) and ($y_{1} ≤ j ≤ y_{2}$)) or (($j = y_{1}$ or $j = y_{2}$) and ($x_{1} ≤ i ≤ x_{2}$)).

Нанамид пиксел өөрчлөгдсөн бүх түүх байгаа ба түүнд тодорхойлсон төрлийн зарим асуултууд байна. Эдгээр асуултанд хариулж чадах уу?

Оролт

Эхний мөр нь зайгаар тусгаарлагдсан гурван бүхэл тоо $n$, $m$, $q-г (1 ≤ n, m, q ≤ 1000)$ агуулна. Энэ нь дижитал самбарын урт, өргөн, ба үйлдлүүдийн тоо юм. Дараагийн $n$ мөр бүрд зайгаар тусгаарлагдсан $m$ бүхэл тоог оруулна. $i$-р мөрийн $j$-р бүхэл тоо $a_{i, j}$ нь $(i, j)$ пикселийн анхны байдал юм.

  • Хэрвээ $a_{i, j} = 0$, бол $(i, j)$ пиксел харанхуй.
  • Хэрвээ $a_{i, j} = 1$, бол $(i, j)$ пиксел анх гэрэлтэй байна.

Дараагийн $q$ мөр бүр нь зайгаар тусгаарлагдсан гурван бүхэл тоо $op$, $x$, $y (1 ≤ op ≤ 2; 1 ≤ x ≤ n; 1 ≤ y ≤ m)$ байх ба үйлдлийг тодорхойлно.

  • Хэрвээ $op = 1$, бол $(x, y)$ пикселийн байдал өөрчлөгдсөн (гэрэлтэйгээс харанхуйруу, эсвэл харанхуйгаас гэрэлтэйрүү).
  • Хэрвээ $op = 2$, бол Нанамигийн хамгийн том гэрэлтэй багцын асуулт дахь $(x, y)$ пиксел.

Гаралт

Асуулт бүр нь Нанамигийн асуултын хариулт болох нэг бүхэл тоог нэг мөрөнд хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4 5
0 1 1 0
1 0 0 1
0 1 1 0
2 2 2
2 1 2
1 2 2
1 2 3
2 2 2
Гаралт
0
2
6
Оролт
3 3 4
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
1 2 2
2 1 1
2 2 1
Гаралт
6
3
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээг авч үзье.

Эхний асуултын $(2, 2)$ пиксел харанхуй, тиймээс гэрэлтэй багцын хэсэг биш тул хариулт 0 байна.

Хоёр дахь асуулт $(1, 2)$ пикселийг заана. Хамгийн том гэрэлтэй багцын $(1, 2)$ нь зүүн дээд булан ба $(1, 3)$ нь баруун доод булан болно.

Сүүлийн асуултын $(2, 2)$ пиксел гуравдугаар үйлдлийн дараа гэрэлтэй болно. Хамгийн том гэрэлтэй багцын $(1, 2)$ нь зүүн дээд булан ба $(3, 3)$ нь баруун доод булан болно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...