C. Руёокогийн санах ойн тэмдэглэл

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Руёоко маш их мартамхай охин, тэр зүгээр л тохиолдсон ямар нэг зүйлийг хүртэл мартчихдаг юм. Тэгэхээр тэр санаж байхын тулд тэмдэглэлийн дэвтэр аваад түүнийгээ Руёокогийн санах ойн тэмдэглэл гэж нэрлэжээ. Тэр юу харсан, юу сонсосноо тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ бичдэг ба тэмдэглэлийн дэвтэр нь түүний санах ой гэсэн үг юм.

Руёоко мартамхай хэдий ч төрөлхийн гайхалтай дүн шинжилгээ хийх чадвартай. Гэсэн хэдий ч дүн шинжилгээ хийх нь цуглуулсан мэдээллээс ихээхэн хамаарна, өөрөөр хэлбэл санах ойгоос. Тэгэхээр тэр дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй үед нь түүний тэмдэглэлийн дэвтэр эмх замбараагүй байгаа ба энэ нь хүнд ажил юм.

Руёокогийн тэмдэглэлийн дэвтэр $1$-ээс $n$ хүртэл дугаарлагдсан $n$ хуудаснаас бүрдэнэ. Илүү хялбар болгох үүднээс(асуудлыг) $x$ хуудаснаас $y$ хуудасруу эргүүлэхийг авч үзэх ба $|x - y|$ ширхэг хуудас эргэсэн байх ёстой. Дүн шинжилгээний явцад Руёокод мэдээллийн $m$ хэсгүүд хэрэгтэй ба $i$-р хэсэг нь $a_{i}$ хуудсан дээр байгаа. Руёоко тэмдэглэлийн дэвтрээсээ мэдээллээ дарааллаар унших ёстой, тэгэхээр түүний эргүүлэх нийт хуудаснуудын тоо нь байна.

Руёоко эргүүлэх хэрэгтэй хуудаснуудыхаа тоог аль болох бууруулахыг хүсэж байгаа. Үүний тулд тэр тэмдэглэлийн дэвтэрийн хоёр хуудсыг нийлүүлж болно. Хэрвээ Руёоко $x$-с $y$ хуудасруу нийлүүлэх бол тэр $x$ хуудсан дээрх бүх мэдээллийг $y (1 ≤ x, y ≤ n)$ хуудасруу хуулах ба, улмаар $a$ дарааллын бүх элементүүдээс $x$ нь $y$ болно. Энэ тохиолдолд $x$ нь $y$-тэй тэнцүү болохоос өөр ямар ч өөрчлөлт хийгдэхгүй болохыг анхаарна уу.

Руёокод эргүүлэх хэрэгтэй хамгийн бага хуудсуудын тоог хэлж туслана уу. Тэр уншихаасаа өмнө хамгийн ихдээ нэг удаа дээр тодорхойлсон үйлдлийг хийж болохыг анхаараарай. Хариу нь 32-битийн бүхэл тооноос хэтэрч болно.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$, $m (1 ≤ n, m ≤ 10^{5})$ хоёр бүхэл тоог оруулна.

Дараагийн мөр нь $m$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоонууд агуулна: $a_{1}, a_{2}, ..., a_{m}$ $(1 ≤ a_{i} ≤ n)$.

Гаралт

Нэг бүхэл тоо хэвлэнэ. Энэ нь Руёокогийн эргүүлэх хэрэгтэй хамгийн бага хуудсуудын тоо юм.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 6
1 2 3 4 3 2
Гаралт
3
Оролт
10 5
9 4 3 8 8
Гаралт
6

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд оновчтой шийдэл нь 4-р хуудсыг 3-р хуудасруу нэгтгэх ба, үүний дараа $a$ дараалал нь ${1, 2, 3, 3, 3, 2}$ болно, тэгэхээр Руёокогийн эргүүлэх хэрэгтэй хуудсуудын тоо $|1 - 2| + |2 - 3| + |3 - 3| + |3 - 3| + |3 - 2| = 3$ болно.

Хоёр дахь жишээнд оновчтой шийдэл нь 9-р хуудсыг 4-р хуудасруу нэгтгэнэ.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...