A. Цэгүүд ба хэрчмүүд (хялбар)

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Яхаб геометрийн бодлогуудыг бараг бэлдээгүй юм. Гэтэл энэ жилийн IOI-н бэлтгэлийн сонгон шалгаруулалтан дээр их олон геометрийн бодлого ирнэ гэж тэр сонссон байна. Яхаб их айсан учраас өөрийгөө доод хонгилдоо түгжээд ийм төрлийн шинэ бодлогуудыг бодож эхэлжээ. Тэдний нэг нь дараах болно.

Яхаб $OX$ тэнхлэг дээр $n$ ширхэг ялгаатай цэгүүд болон $m$ хэрчмүүд зурахыг хүсчээ. Тэр цэг бүрийг улаан эсвэл цэнхэр өнгөөр зурж чадна. Хэрвээ дараах шаардлагыг хангасан бол сайн зурсан гэж үзнэ: $[l_{i}, r_{i}]$ хэрчим бүрийн хувьд бүх улаан цэгүүд ($r_{i}$ цэгүүд) болон бүх цэнхэр цэгүүд ($b_{i}$ цэгүүд) түүнд харьяалагддаг бөгөөд $i$ хэрчим бүр нь $|r_{i} - b_{i}| ≤ 1$ тэнцэтгэл бишийг хангасан байх ёстой.

Хэрвээ $l ≤ x ≤ r$ тэнцэтгэл бишийг хангаж байвал Яхаб $x$ цэгийг $[l, r]$ хэрчимд харьяалагддаг гэж бодно.

Яхаб чамд хэрчмүүд болон цэгүүдийн бүх координатуудыг өгсөн. Ямар нэг сайн зургийг олоход түүнд туслана уу.

Оролт

Оролтын эхний мөр нь хоёр бүхэл тооноос бүрдэнэ: $n$ ($1 ≤ n ≤ 100$) ба $m$ ($1 ≤ m ≤ 100$). Дараагийн $n$ мөрүүд нь зайгаар тусгаарлагдсан $x_{1}, x_{2}, ..., x_{n}$ ($0 ≤ x_{i} ≤ 100$) бүхэл тоонуудаас бүрдэх бөгөөд эдгээр нь цэгүүдийн координатууд юм. Дараагийн $m$ мөрүүд нь $m$ хэрчмүүдийн тодорхойлолтыг агуулна. Мөр бүр нь $l_{i}$, $r_{i}$ ($0 ≤ l_{i} ≤ r_{i} ≤ 100$) хоёр бүхэл тоог агуулах ба энэ нь $i$-р хэрчмийн үзүүрүүд юм.

Бүх цэгүүд хоорондоо ялгаатай байна.

Гаралт

Хэрвээ өгөгдөлд таарсан сайн зураг байхгүй бол нэг мөрөнд "-1" гэж хэвлэнэ. Эсрэг тохиолдолд $n$ бүхэл тоонуудыг хэвлэх ба бүхэл тоо бүр нь $0$ эсвэл $1$ байх ёстой. $i$-р тоо нь $i$-р цэгийн өнгийг илэрхийлнэ ($0$ бол улаан, $1$ бол цэнхэр).

Хэрвээ олон сайн зураг байгаа бол аль нэгийг нь хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
3 7 14
1 5
6 10
11 15
Гаралт
0 0 0
Оролт
3 4
1 2 3
1 2
2 3
5 6
2 2
Гаралт
1 0 1 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...