Жишээ тэстүүд

Оролт
1
ABC
Гаралт
ABC
Оролт
5
A
ABA
ABA
A
A
Гаралт
A