E. Цэгүүд ба хэрчмүүд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Яхаб геометрийн бодлогуудаас бараг бэлдээгүй, гэвч энэ жилийн IOI-н бэлтгэлийн сонгон шалгаруулалтан дээр их олон геометрийн бодлого ирнэ гэж тэр сонссон. Яхаб их айсан болохоор өөрийгөө доод хонгилдоо түгжээд ийм төрлийн шинэ бодлогуудыг бодож эхэлсэн. Тэдний нэг нь дараах болно.

Яхаб $OX$ тэнхлэг дээр $n$ ширхэг ялгаатай $[l_{i}, r_{i}]$ хэрчмүүд зурахыг хүссэн. Тэр хэрчим бүрийг цэнхэр эсвэл улаан өнгөөр зурсан. Хэрвээ дараах шаардлагыг хангасан бол зөв зурсан гэж үзнэ: $x$ цэг бүр $OX$ тэнхлэгийнх ба бүх хэрчмүүд $x$ цэгийг агуулна; $x$ цэгийг агуулсан $r_{x}$ нь улаан хэрчмүүд, $b_{x}$ нь хөх хэрчмүүд гэж үзвэл $x$ цэг бүр $|r_{x} - b_{x}| ≤ 1$ тэнцэтгэл бишийг хангасан байх ёстой.

Хэрвээ зөвхөн $l ≤ x ≤ r$ бол $[l, r]$ хэрчим нь $x$ цэгийг агуулна.

Яхаб чамд бүх хэрчмийн эхлэлийн болон төгсгөлийн цэгүүдийг өгсөн бол зөв зурсан байдлыг сэргээнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд хэрчмүүдийн тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$) бүхэл тоог оруулна. Дараагийн $n$ мөрийн $i$-р мөр нь $i$-р хэрчмийн үзүүрүүд болох $l_{i}$ ба $r_{i}$ ($0 ≤ l_{i} ≤ r_{i} ≤ 10^{9}$) цэгүүдийг агуулна.

Бүх хэрчмүүд ялгаатай нь баталгаатай болно.

Гаралт

Хэрвээ өгөгдсөн нөхцлийг хангах зөв зураг байхгүй бол нэг мөрөнд -1 гэж хэвлэнэ, эсрэг тохиолдолд $n$ бүхэл тоонуудыг хэвлэнэ. Бүхэл тоо бүр нь 0 эсвэл 1 байна. $i$-р тоо нь $i$-р сегментийн өнгийг илэрхийлнэ. (0 бол улаан, 1 бол хөх).

Хэрвээ олон зөв зураг байгаа бол аль нэгийг нь хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
0 2
2 3
Гаралт
0 1
Оролт
6
1 5
1 3
3 5
2 10
11 11
12 12
Гаралт
0 1 0 1 0 0
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...