A. Сережа ба солилцоонууд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Энгийнээр Сережад $a$ массив байгаа ба элементүүд нь: $a[1], a[2], ..., a[n]$. Бичиглэлийг танилцуулъя:

Солих үйлдлийн үйл ажиллагаа нь дараах дарааллаар явагдана:

  • хоёр индекс сонгоно $i, j$ $(i ≠ j)$;
  • даалгаврыг гүйцэтгэнэ $tmp = a[i], a[i] = a[j], a[j] = tmp$.

Хэрвээ тэр хамгийн ихдээ $k$ солих үйлдэл хийхийг зөвшөөрдөг бол түүний авж чадах $m(a)$ функцын хамгийн их утга ямар байх вэ?

Оролт

Эхний мөр нь $n$, $k$ $(1 ≤ n ≤ 200; 1 ≤ k ≤ 10)$ хоёр бүхэл тоог агуулна. Дараагийн $n$ мөр нь $a[1]$, $a[2]$, $...$, $a[n]$ $( - 1000 ≤ a[i] ≤ 1000)$ бүхэл тоонуудыг агуулна.

Гаралт

Хэрвээ Сережа хамгийн ихдээ $k$ солих үйлдэл хийхийг зөвшөөрдөг бол түүний авж чадах $m(a)$ функцын хамгийн их утгыг нэг мөрөнд хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
10 2
10 -1 2 2 2 2 2 2 -1 10
Гаралт
32
Оролт
5 10
-1 -1 -1 -1 -1
Гаралт
-1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...