A. Алдаанаас болж гал тогоонд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Володягийн хувьд ѳнѳѳдѳр маш тавгүй ѳдѳр байлаа. Тэр алгебр дээр муу дүн авсан ба үүний улмаас гал тогоонд албадан хоол хийх болж, борш (Орос үндэсний шѳл) хийхээр болов. Энэ нь бас түүнд алгебрийн чадвараа сайжруулахад хэрэгтэй.

Борш хийхэд $n$ ширхэг найрлагаас бүрдэх ба тэдгээрийг ($a_1 : a_2 : ... : a_n$) харьцаагаар агуулах ёстой (тэгэхээр, ямар нэг сѳрѳг биш $x$ тооны хувьд найрлагуудаас харгалзан $a_1·x, ... , a_n·x$ литрийг холих хэрэгтэй). Гал тогооноос Володя найрлага бүрээс харгалзан $b_1, ... , b_n$ литрийг олж авчээ. Тэр алгебрийн алдаагаа засаад $V$ литрийн саванд аль болох их хэмжээний шѳл хийх ёстой (нийт шѳлний хэмжээ $0$-ээс $V$ литр байна). Володя эцсийн дүнд хэр хэмжээтэй шөл хийж чадах вэ?

Оролт

Оролтын эхний мѳр $n$ and $V$ ($1 ≤ n ≤ 20$, $ 1 ≤ V ≤ 10000$) зайгаар тусгаарлагдсан хоёр бүхэл тоог агуулна. Дараагийн мѳр зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг $a_i$ ($1 ≤ a_i ≤ 100$) бүхэл тоог агуулна. Эцэст нь, сүүлийн мѳрѳнд зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг $b_i$ ($0 ≤ b_i ≤ 100$) бүхэл тоог агуулна.

Гаралт

Таны програм Володягийн хийж чадах шѳлний хэмжээ болох ганц бодит тоог гаргах ёстой. Таны хариуны харьцангуй абсолют алдаа $10^4$-ѳѳс бага байвал зөв хариунд тооцно.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 100
1
40
Гаралт
40.0
Оролт
2 100
1 1
25 30
Гаралт
50.0
Оролт
2 100
1 1
60 60
Гаралт
100.0
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...