B. Машмок ба тасалбарууд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бимох бол Машмокын дарга. Дараах $n$ өдрийн турш тэр ажилчиддаа шинэ аргаар цалин өгөхөөр шийдсэн. Өдөр бүрийн эхэнд тэр ажилчин бүрд тасалбараас тодорхой хэмжээгээр өгөх болно. Дараа нь өдөр бүрийн төгсгөлд ажилчин бүр түүний өгсөн тасалбараас заримыг нь буцааж өгөөд тодорхой хэмжээний мөнгө авна. Ажилчин үлдсэн тасалбарыг хадгалж болох боловч өөр илүү мөнгө авах өдрөө ашиглаж чадахгүй. Хэрвээ ажилчин $w$ тасалбар өгсөн бол доллар авна.

Машмок тасалбарт дуртай хэдий ч мөнгөнд илүү дуртай. Тэр өдөр бүр аль болох их хэмжээний мөнгө авахын тулд тасалбар бага үлдээхийг хүсэж байгаа. Түүнд $n$ ширхэг $x_{1}, x_{2}, ..., x_{n}$ тоонууд байгаа. $x_{i}$ тоо бол $i$-р өдөр ажилчин бүрд өгсөн тасалбарын тоо. Бүх $n$ өдрүүдэд түүний үлдээсэн тасалбаруудын тоог тооцоолоход түүнд тусал.

Оролт

Эхний мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан гурван бүхэл $n, a, b (1 ≤ n ≤ 10^{5}; 1 ≤ a, b ≤ 10^{9})$ тоонууд байна. Хоёр дахь мөрөнд $n$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан $x_{1}, x_{2}, ..., x_{n} (1 ≤ x_{i} ≤ 10^{9})$ тоонууд байна.

Гаралт

Зайгаар тусгаарлагдсан $n$ бүхэл тоонууд хэвлэнэ. $i$-рх нь $i$-р өдөр Машмокын үлдээсэн тасалбарын тоо.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
5 1 4
12 6 11 9 1
Гаралт
0 2 3 1 1 
Оролт
3 1 2
1 2 3
Гаралт
1 0 1 
Оролт
1 1 1
1
Гаралт
0 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...