E. И-мэйл хаяг

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

R1 компаний хамгийн чухал бүтээгдэхүүний нэг нь алдартай @r1.com мэйл үйлчилгээ юм. R1 цахим шуудандаа өдөр бүр сая сая мэйл хүлээж авч мөн илгээдэг.

Өнөөдөр аймшигтай мэдээлэлтэй онлайн мэдээ заналхийлсэн. R1-н өгөгдлийн сан осолдож бараг ямар ч мэдээлэлгүй болсон ба нэг том тэмдэгт мөр хадгалагдаж үлдсэн. Хөгжүүлэгчид энэ тэмдэгт мөрийг R1-н зарим хэрэглэгчдийн мэйлийн үсэгнүүдийг агуулсан гэж үзжээ. Үсгүүдийг сэргээх нь төвөгтэй ихэвчлэн гар ажиллагаа шаардана. Тиймээс эхлэхээсээ өмнө сэргээхэд гарах хүндрэлийг тооцохоор шийдэв. Тухайлбал бид хадгалагдсан тэмдэгт мөрөөс зөв мэйл хаяг хэлбэртэй ялгаатай дэд мөрүүдийн тоог тоолох хэрэгтэй.

Бид дараах шалгуурыг хангасан и-мэйл хаягуудыг зөв хаяг гэж үзнэ:

  • хаяг нь үсгээр эхэлсэн тоонууд, '$_$', тэмдэгтүүд, хоосон биш үсгүүдийн дарааллаар эхэлсэн байх ёстой;
  • дараа нь '[email protected]$' тэмдэг байх ёстой;
  • дараа нь тэмдэгт эсвэл тооны хоосон биш дараалал байх ёстой;
  • дараа нь '$.$' тэмдэг байх ёстой;
  • хаяг нь хоосон биш үсгүүдийн дарааллаар төгссөн байх ёстой.

Чамд дахин аз таарч энэ ажлыг чамд итгэл хүлээлгэн өгсөн. Дэд мөр нь тэмдэгт мөрийн хэд хэдэн дараалалсан тэмдэгт байхыг анхаараарай. Хоёр ялгаатай дэд тэмдэгт мөр гэдэг нь $l_{1} ≠ l_{2}$ эсвэл $r_{1} ≠ r_{2}$ бол тэмдэгт мөрийн $l_{1}, l_{1} + 1, l_{1} + 2, ..., r_{1}$ дугаартай тэмдэгтүүдээс нэг нь бүрдэх ба, нөгөөх нь $l_{2}, l_{2} + 1, l_{2} + 2, ..., r_{2}$ дугаартай тэмдэгтүүдээс бүрдэнэ.

Оролт

Эхний мөрөнд хадгалагдсан тэмдэгт мөрийн тэмдэгтүүдийн дарааллыг оруулна $s_{1}s_{2}... s_{n}$ $(1 ≤ n ≤ 10^{6})$. Өгөгдсөн тэмдэгт мөр нь зөвхөн Англи жижиг үсэгнүүд, цифрүүд, '$.$', '$_$', '[email protected]$' тэмдэгтүүдийг агуулна.

Гаралт

Нэг мөрөнд зөв мэйл хаягуудын болох дэд мөрүүдийн тоог хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
[email protected]
Гаралт
18
Оролт
[email protected]@[email protected]
Гаралт
8
Оролт
[email protected]
Гаралт
1
Оролт
[email protected]
Гаралт
0

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд зөв мэйл хаягийн бүх тохиолдлууд нь agapov үгийн үсэгнүүдийн нэгээр нь эхлээд com үгийн үсэгнүүдийн нэгээр төгсөнө.

Хоёр дахь жишээний хувьд [email protected]г хоёр хариултаар авч байгааг анхаарна уу. Энэ жишээнд тэмдэгт мөр дотор мэйл оруулгууд давхцана.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...