C. Цахим хаяг /и-мэйл хаяг/

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Заримдаа бидэнд цахим хаягаа утсаар үсэглэж хэлэх үе гардаг. Энэ үед бид . –ийг цэг, @ гэх тэмдгийг at гэж үсэглэдэг. Жишээ нь васяatgmailцэгcom. Таны даалгавар үүнийг зөв цахим хаяг руу шилжүүлэх явдал юм /вася@gmail.com/.

Бид зөв цахим хаяг нь зөвхөн нэг нэг . @ гэсэн тэмдэгтүүд, цэгээр эхэлж, цэгээр төгсөөгүй жижиг латин үсэг агуулдаг гэдгийг мэднэ. Мөн энэ нь @ гэсэн тэмдгээр эхэлж, төгссөн байх ёсгүй. Тиймээс цахим хаяг нь @ гэх тэмдгийг зөвхөн нэгийг л агуулсан байх боловч хэдэн ч тооны цэг агуулсан байж болно.

Та хэд хэдэн орлуулалт хийх ба гарсан хаяг нь аль болох богино байх үед зөв цахим хаяг байна. Хэрэв урт нь ижил бол толь зүйн дарааллаар хамгийн бага үр дүнг оруулна.

Ерөхийдөө хоёр орлуулалт боломжтой байна: цэгийн оронд . –ийг, at –ийн оронд @ -ийг бичнэ.

Оролт

Эхний мөр нь цахим хаягны тодорхойлолт агуулна. Зөв хаяг дахь бүх цэгүүдийг .$ –ээр, at –ийг @$-ээр орлуулах нь юм. Мөр нь хоосон биш бөгөөд тэмдэгтүүд нь 100 –аас хэтрэхгүй.

Гаралт

Дээрх орлуулалтуудыг ашиглан хамгийн богино цахим хаяг гарга. Хэрэв хэд хэдэн зөв хариу гарвал толь зүйн дарааллаар хамгийн багыг гарга.
ASCII дахь хүснэгтэд тэмдэгтүүд нь . @ ab$...z$ дарааллаар орно.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
vasyaatgmaildotcom
Гаралт
[email protected]
Оролт
dotdotdotatdotdotat
Гаралт
[email protected]
Оролт
aatt
Гаралт
[email protected]
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...