A. Орчуулга

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бэрланд хэлнээс Бирланд хэл рүү орчуулах нь амархан биш. Эдгээр хэлүүд их тѳстэй, бэрланд хэлний үг болон бирланд хэлний ижил үгүүд нэгийг нь тонгоргож бичихэд (бас дуудахад) нѳгѳѳ нь гардаг бяцхан ялаатай. Жишээлбэл, бэрланд хэлний $code$ үг бирландын $edoc$ үгэнд харгалзна. Гэсэн хэдий ч орчуулгын үед алдаа гаргах нь амархан байв. Вася Бэрланд хэлний $s$ үгийг Бирланд хэлний $t$ үгээр орчуулсан. Түүний орчуулга зѳв эсэхийг мэдэхэд түүнд тусална уу.

Оролт

Эхний мѳр $s$ үг, хоёрдугаар мѳр $t$ үгийг агуулна. Уг үгнүүд Латин цагаан толгойн жижиг үсгүүдээс бүрднэ. Оролтын ѳгѳгдѳл хоосон зай агуулах шаардлагагүй. Эдгээр үг хоосон биш ба урт нь $100$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

Хэрвээ $t$ үг нь $s$ үгийг тонгоргон бичсэн үг мѳн бол $YES$ гэж хэвлэ, бусад тохиолдолд $NO$ гэж хэвлэ.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
code
edoc
Гаралт
YES
Оролт
abb
aba
Гаралт
NO
Оролт
code
code
Гаралт
NO
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...