G. Хавтгай дээр

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Оролт

Эхний мөр нь нэг бүхэл $n$ ($1 ≤ n ≤ 1000$) тоог агуулна. Энэ тоо нь хавтгай дээрх цэгүүдийн тоо.

Дараагийн $n$ мөрийн $i$-р мөрөнд $i$-р цэг координат болох таслалаас хойш яг хоёр орны нарийвчлалтай хоёр бодит тоо $x_{i}$ ба $y_{i}$ агуулагдана. Бүх координат нь $- 1000$-аас $1000$ хооронд агуулагдана.

Гаралт

Нэг бодит тоо $θ$-г гаргана. Уг тоо нь асуудлын хариулт юм. Таны хариултын үнэмлэхүй болон харьцангуй алдаа нь $10^{ - 2}$-оос их байх ёстой.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
8
-2.14 2.06
-1.14 2.04
-2.16 1.46
-2.14 0.70
-1.42 0.40
-0.94 -0.48
-1.42 -1.28
-2.16 -1.62
Гаралт
5.410
Оролт
5
2.26 1.44
2.28 0.64
2.30 -0.30
1.58 0.66
3.24 0.66
Гаралт
5.620
Оролт
8
6.98 2.06
6.40 1.12
5.98 0.24
5.54 -0.60
7.16 0.30
7.82 1.24
8.34 0.24
8.74 -0.76
Гаралт
5.480
Оролт
5
10.44 2.06
10.90 0.80
11.48 -0.48
12.06 0.76
12.54 2.06
Гаралт
6.040
Оролт
8
16.94 2.42
15.72 2.38
14.82 1.58
14.88 0.50
15.76 -0.16
16.86 -0.20
17.00 0.88
16.40 0.92
Гаралт
6.040
Оролт
7
20.62 3.00
21.06 2.28
21.56 1.36
21.66 0.56
21.64 -0.52
22.14 2.32
22.62 3.04
Гаралт
6.720
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...