C. Инна ба маш том чихрэн матриц

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Инна болон Дюма нар Серёжад гэнэтийн бэлэг барихаар шийдсэн. Тэд маш том чихрэн матриц худалдаж авсан ба энэ нь Сережад ч гэсэн том юм. Аварга матрицын мөрийг дээрээс доош нь $1$-с $n$ хүртэл, багануудыг зүүнээс баруун тийш $1$-с $m$ хүртэл дугаарлая. $i$-р мөр болон $j$-р баганын огтлолцлыг $(i, j)$ нүд илэрхийлнэ. Том чихрэн матрицын зарим нүднүүдэд чихэр байх магадлалтай. Ерөнхийдөө матрицд $p$ чихэр байгаа: $(x_{k}, y_{k})$ нүдэнд $k$-р чихэр байгаа.

Оройн хоолны цаг ойртож байгаа бөгөөд Инна аль хэдийнээ матицаас түүний дуртай $p$ чихрүүдийг идэхээр явсан ба гэнэт Серёжа матрицыг цагийн зүүний дагуу $x$ удаа 90 градус эргүүлэв (хэн нэгэнтэй хуваалцахыг хүсээгүй учраас). Дараа нь матрицыг хөндлөнгөөр $y$ удаа эргүүлэв. Мөн дараа нь матрицыг цагийн зүүний эсрэг $z$ удаа 90 градус эргүүлсэн байна. Матрицыг хэрхэн эргүүлэхийг доорх зурагт харуулав.

Инна сэтгэл дундуур байсан ч Дюма гэв гэнэт хоёр зүйлийг ойлгов: чихрүүд эвдрээгүй бөгөөд Серёжагийн хачин үйлдлээс өмнөх нүднүүдэд Иннагийн дуртай чихрүүд агуулагдаж байсныг санав. Серёжагийн хийсэн өөрчлөлтийн дараах чихрэн матрицын шинэ координатыг олоход залуусд тусла!

Оролт

Оролтын эхний мөр нь $n$, $m$, $x$, $y$, $z$, $p$ $(1 ≤ n, m ≤ 10^{9}; 0 ≤ x, y, z ≤ 10^{9}; 1 ≤ p ≤ 10^{5})$ бүхэл тоонуудыг агуулна.

Дараагийн $p$ мөр бүр нь $x_{k}$, $y_{k}$ $(1 ≤ x_{k} ≤ n; 1 ≤ y_{k} ≤ m)$ хоёр бүхэл тоог агуулна. Энэ нь $k$-р чихрийн анхны координатууд. Хоёр чихэр нэг нүдэнд байж болохгүй.

Гаралт

$p$ чихэр бүрийн шинэ координатыг зайгаар тусгаарлан нэг мөрөнд хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3 3 1 1 9
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2
3 3
Гаралт
1 3
1 2
1 1
2 3
2 2
2 1
3 3
3 2
3 1

Тэмдэглэл

Тодруулвал хөндлөн эргүүлэлт нь толин тусгал шиг юм. Матриц нь:

QWER      REWQ   
ASDF  ->  FDSA  
ZXCV      VCXZ
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...