C. Бэрланд талбай

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Түрүү жил дэлхийн хамгийн том талбай Бэрландад баригдсан. Энэ талбай нь тѳгсгѳлгүй Декартын координатын системээр дүрслэгддэг. Талбайд адилхан тѳвтэй тойргуудын хоёр олонлог зурав. ($z, 0$) цэг дээр тѳвтэй $1, 2, ..., K$ радиустай тойргуудын олонлогийг ($K, z$) олонлог гэж нэрлэе. Тэгэхээр талбай дээр ($N, x$) ба ($M, y$) олонлогууд зурсан байв. Та эдгээр хоёр олонлог талбайг хэдэн хэсэгт хуваахыг олох ёстой.

Оролт

Эхний мѳр $N$, $x$, $M$, $y$ тоонуудыг агуулна. Энд ($1 ≤ N$, $M ≤ 100000$, $-100000 ≤ x$, $y ≤ 100000$, $x ≠ y$).

Гаралт

Хэсгүүдийн тоог хэвлэ.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 0 1 1
Гаралт
4
Оролт
1 0 1 2
Гаралт
3
Оролт
3 3 4 7
Гаралт
17

Тэмдэглэл

Picture for the third sample:

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...