Жишээ тэстүүд

Оролт
||+|=|||||
Гаралт
|||+|=||||
Оролт
|||||+||=||
Гаралт
Impossible
Оролт
|+|=||||||
Гаралт
Impossible
Оролт
||||+||=||||||
Гаралт
||||+||=||||||

Тэмдэглэл