A. Саваануудаар тоолох

хугацааны хязгаарлалт 0.5 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Шинэ сурагчид Тусгай боловсрол шинжлэх ухааны төвд (ТБШУТ) ирэхдээ маш олон зүйлийг эхнээс нь эхэлж хийдэг. Заримдаа багш нар биднийг тоолж ч чадахгүй гэж хэлэх нь бий. Тиймээс манай багш бидэнд арифметикийг эхнээс нь эхлэн заахаар шийдэв. Мөн сурагчдад нэмэх болон хасахыг заах хамгийн шилдэг арга юу гээч? Мэдээж хэрэг саваанууд ашиглаж тоолох юм! Бидний шинэ даалгавар нь дараах байдалтай байна:

Саваануудаар тоолох нь дараах байдалтай байна:

[ $A$ саваанууд][$+ тэмдэг$][$B$ саваанууд][$= тэмдэг$][$C$ саваанууд] $(1 ≤ A, B, C)$.

$+ тэмдэг$ нь 2 огтлолцсон саваанаас тогтох ба энэ нь нэг босоо болон нэг хөндлөн саваа байна. $= тэмдэг$ нь 2 хөндлөн саваанаас тогтоно. Хэрэв $A + B = C$ байвал уг илэрхийлэл нь зөвд тооцогдоно.

Бидэнд $A + B = C$ хэлбэртэй харагдах саваануудаар өгөгдсөн илэрхийлэл байв. Бидний даалгавар бол хамгийн ихдээ нэг савааг солин (эсвэл бид ямар ч саваа солихгүй байж болно) арифметикийн зөв илэрхийлэл гаргах юм. Бид уг илэрхийллээс савааг авч хаяж болохгүй ба $+$ болон $=$ тэмдгүүдийн саваануудыг сольж болохгүйг анхаарна уу.

Бид үнэхээр арифметик-д муу гэж үү? Та бидэнд тусалж чадах уу?

Оролт

Дан мөрөнд анхны илэрхийлэл өгөгдөнө. Илэрхийлэл нь $A + B = C$ хэлбэртэй харагдах ба энд $1 ≤ A, B, C ≤ 100$ байна.

Гаралт

Хэрэв зөв илэрхийлэл гаргах ямар ч солилт байхгүй бол дан мөрөнд "$Impossible$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэнэ үү. Хэрэв ямар нэгэн арга байвал үр дүнгийн илэрхийллийг хэвлэнэ үү. Жишээ тестүүдийн гаралтын хэлбэртэй ижил хэвлэнэ үү. Илүү хоосон зайнууд хэвлэх хэрэггүй.

Хэрэв олон тооны хариултууд байвал тэдгээрийн алийг нь ч хэвлэсэн болно. Тодруулах үүднээс жишээ тестүүдийг харна уу.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
||+|=|||||
Гаралт
|||+|=||||
Оролт
|||||+||=||
Гаралт
Impossible
Оролт
|+|=||||||
Гаралт
Impossible
Оролт
||||+||=||||||
Гаралт
||||+||=||||||

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд бид 3-р хэсгийн нэг савааг 1-р хэсэг уруу солино.

2-дахь жишээнд $+$ тэмдгийн босоо савааг 2-р хэсэг уруу сольж болохгүй. Иймд бид $-$ тэмдэг үүсгэж чадахгүй юм.

Бид илэрхийллээс савааг авч хаяж болохгүй учраас 3-дахь жишээнд ямар ч хариулт байхгүй байна.

4-дэх жишээнд анхны илэрхийлэл нь арифметикийн зөв дараалал байх тул бид саваа солих хэрэггүй болно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...