Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 10
Гаралт
Masha
Оролт
5 5 16808
Гаралт
Masha
Оролт
3 1 4
Гаралт
Stas
Оролт
1 4 10
Гаралт
Missing

Тэмдэглэл