B. Тоо буулгаж наадагсад

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Артур Александр 2 тоонууд буулгаж тоглох дуртай. Тэд өнөөдөр дараах байдлаар тэмцээн зохиож байгаа.

Артур $a,b,w,x (0\le b\le ,0 \le x\le w)$ тоонуудтай бол Александр $с$ гэсэн тоотой. Тэр 2 өөр өөрийн тоогоо бууруулдаг аргачлалтай. Александр өөрийн тоогоо секунд тутамд нэгээр бууруулдаг. Өөрөөр хэлбэл $c = c - 1$ үйлдлийг секунд бүр өөрийн тоон дээр хийдэг.Харин Артурын хувьд арай өөр аргачлалтай. Хэрвээ $b\ge x$ байвал $b = b - x$ үйлдлийг гүйцэтгэдэг ба $b

Танд $a, b, w, x, c$ тоонууд өгөгдсөн бол Александр хэзээ Артурыг гүйцэхийг тогтооно уу. $c\le a$ үед Александр артурыг гүйцсэн гэж үзнэ.

Оролт

Нэг мөрөнд $a, b, w, x, c $ тоонууд өгөгдөнө. $(1 ≤ a ≤ 2·10^9, 1 ≤ w ≤ 1000, 0 ≤ b < w, 0 < x < w, 1 ≤ c ≤ 2·10^9$).

Гаралт

Александр Артурыг гүйцэх хамгийн бага хугацааны тоон утгыг хэвлэ.

Орчуулсан: Төрбат

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2 3 1 6
Гаралт
2
Оролт
4 2 3 1 7
Гаралт
4
Оролт
1 2 3 2 6
Гаралт
13
Оролт
1 1 2 1 1
Гаралт
0
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...