Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2 2 2
Гаралт
AC
AC
Оролт
3 3 2 2
Гаралт
Happy new year!
Оролт
3 0 2 2
Гаралт
AA
AA
Оролт
4 3 2 1
Гаралт
Happy new year!
Оролт
4 2 2 1
Гаралт
Happy new year!