Жишээ тэстүүд

Оролт
2 5
Гаралт
3 0 3
Оролт
2 4
Гаралт
2 1 3

Тэмдэглэл