D. Хөгжүүлэлтийн тоглоом

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Павел өөрийн мөрөөдлийн тоглоомоо хийхээр болжээ. Тэрээр өөрөө үүнийг хийж чадахгүйгээ мэдээд хөгжүүлэлтийн компани байгуулж $n$ ажилтан хөлсөлсөн. Одоо тэрээр тоглоом хөгжүүлэлтээр тууштай явах ажилчдыг сонгох гэж байгаа.

Ажилчин бүр тодорхой $v_i$ чадвартай. Түүнчлэн чадвар нь нэлээн зөрүүтэй ажилчид хамтран ажиллаж чаддаггүй. Өөрөөр хэлбэл $i$-дэх ажилтан чадвар нь $l_i$-аас бага юм уу $r_i$-аас их чадвартай ажилтантай хамтрахгүй гэсэн үг.

Павел түүний мөрөөдлийн тоглоомыг хөгжүүлэх нь тийм ч хэцүү биш гэдгийг ойлгосон ба ажилчдын чадвар бүгд ижил хэрэгтэй. Түүнд хамтарч болох хамгийн их ажилчдын сонгоход нь туслана уу.

Оролт

Эхний мөрөнд ажилчдын тоо $n\ (1 ≤ n ≤ 10^5)$ байна. Дараагийн $n$ мөрөнд $i$-дэх ажилчны $(l_i,\ v_i,\ r_i$ $1 ≤ l_i ≤ v_i ≤ r_i ≤ 3·10^5)$ үзүүлэлтүүд өгөгдөнө.

Гаралт

Эхний мөрөнд Павелийн сонгосон ажилчдын тоо $m$ байна.

Дараагийн мөрөнд сонгогдсон ажилчдын дугаарыг дурын дарааллаар хэвлэнэ.

Хэрвээ боломжит хариу олон байвал аль нэгийг нь л хэвлэхэд болно.

Орчуулсан: Говьхүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 8 9
1 4 7
3 6 8
5 8 10
Гаралт
3
1 3 4
Оролт
6
3 5 16
1 6 11
4 8 12
7 9 16
2 10 14
8 13 15
Гаралт
4
1 2 3 5
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...