Жишээ тэстүүд

Оролт
10
12345
Гаралт
6
Оролт
16
439873893693495623498263984765
Гаралт
40