Жишээ тэстүүд

Оролт
helloo
Гаралт
hello
Оролт
woooooow
Гаралт
woow

Тэмдэглэл