A. Хоёр хагас-морины уулзалт

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Петя шатарт үнэхээр дуртай. Тэр бүүр өөрийн зохиосон шатрын дүрстэй гээд л бод: "хагас-морь". Хагас-морь дараах дөрвөн чиглэлд нүүж чадна:

  • $2$ нүд дээшээ $2$ нүд баруун тийшээ
  • $2$ нүд дээшээ $2$ нүд зүүн тийшээ
  • $2$ нүд доошоо $2$ нүд баруун тийшээ
  • $2$ нүд доошоо $2$ нүд зүүн тийшээ

Мэдээж хагас-морь бусад дүрсийн нэгэн адил хөлгөөс хэтрэн гарч нүүж болохгүй.

Петя хоёр хагас морь жирийн шатрын хөлөг дээр ($8 × 8$ хэмжээтэй) тавиад нэгэн зэрэг хоёуланг нь нүүж эхлэв. Хөлгийн нүд хангалттай том учраас хоёр хагас морь нэг нүдэн дээр ирсэн тохиолдолд хоёулаа багтахаар байлаа. Хагас-морьд нэг нүдэн дээр тааралдсаны дараа дахин дахин тааралдах боломжтой.

Петя одоо хагас-морьд хоорондоо уулзах боломж байгаа эсэхийг сонирхож эхлэв. Мөн Петя зарим нүднүүдийг муу нүд гэж тэмдэглээд тэр нүднүүд дээр уулзуулахгүйгээр шийджээ. Хагас морьд муу нүднүүдээр дамжиж болох боловч тэр нүднүүд дээр уулзвал уулзсанд тооцохгүй юм.

Петя хэд хэдэн хөлөг бэлдээд хагас-морьд сайн нүдэн дээр хоорондоо уулзаж болох эсэхийг мэдэхийг хүсчээ. (Илүү тодорхойг тэстийн тайлбараас харна уу)

Оролт

Эхний мөрөнд хөлгийн тоо $t$ ($1 ≤ t ≤ 50$). Хөлөг бүр $8$ мөр $8$ багана бүхий тэмдэгтээс тогтоно. Хөлөг дээрх ".", "#", "K" тэмдэгтүүд тус бүр сайн нүд, муу нүд хагас-морины байгаа байрлалыг тэмдэглэнэ. Хөлөг дээр яг $2$ хагас-морьд байрласан байна. Тэстүүд хоосон мөрөөр тусгаарлагдана.

Гаралт

Тэст бүрд нэг мөрөнд хагас-морьд хоорондоо уулзах боломжтой бол "YES" үгүй бол "NO" гэж хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
........
........
......#.
K..##..#
.......#
...##..#
......#.
K.......

........
........
..#.....
..#..#..
..####..
...##...
........
....K#K#
Гаралт
YES
NO

Тэмдэглэл

Consider the first board from the sample. We will assume the rows and columns of the matrix to be numbered 1 through 8 from top to bottom and from left to right, correspondingly. The knights can meet, for example, in square ($2$, $7$). The semiknight from square ($4$, $1$) goes to square ($2$, $3$) and the semiknight goes from square ($8$, $1$) to square ($6$, $3$). Then both semiknights go to ($4$, $5$) but this square is bad, so they move together to square ($2$, $7$).

On the second board the semiknights will never meet.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...