B. Сэлгэмэл

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Сэлгэмэл $p$ нь эрэмблэгдсэн $n$ ширхэг бүгд $n$-ээс хэтрэхгүй, ялгаатай, эерэг бүхэл $p_1 , p_2 , ... , p_n$ тоонуудын бүлэг юм. Бид $n$ тоог $p_1, p_2, ... , p_n$ сэлгэмэлийн уртаар тодорхойлно.

Саймонд $2k ≤ n$ байдаг эерэг бүхэл тоо $n$ ба сөрөг биш бүхэл тоо $k$ бий. Түүнд $2n$ урттай $a$ дараах тэгшитгэлийг хангах сэлгэмэлийг олоход туслаарай.

Оролт

Эхний мөр $n$ ба $k$ ($1 ≤ n ≤ 50000$, $0 ≤ 2k ≤ n$) бүхэл тоонуудыг агуулна.

Гаралт

Нөхцлийг хангасан $2n$ ширхэг $a_1, a_2, ... , a_{2n}$ бүхэл тоонуудыг хэвлэнэ. Шийд ямагт оршин байх нь батлагдсан болно. Хэрэв хэд хэдэн шийд олдвол аль нэгийг нь хэвлээрэй.

Орчуулсан: Энхдүүрэн

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 0
Гаралт
1 2
Оролт
2 1
Гаралт
3 2 1 4
Оролт
4 0
Гаралт
2 7 4 6 1 3 5 8

Тэмдэглэл

Record $|x|$ represents the absolute value of number $x$.

In the first sample $|1 - 2| - |1 - 2| = 0$.

In the second sample $|3 - 2| + |1 - 4| - |3 - 2 + 1 - 4| = 1 + 3 - 2 = 2$.

In the third sample $|2 - 7| + |4 - 6| + |1 - 3| + |5 - 8| - |2 - 7 + 4 - 6 + 1 - 3 + 5 - 8| = 12 - 12 = 0$.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...