B. Вася ба Нийтийн тээвэр

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вася үргэлж нийтийн тээврээр зорчдог. Хотын тээвэрт тролейбус ба автобусууд гэсэн хоёр төрлийн унаа явдаг. Хот $n$ ширхэг автобусууд болон $m$ ширхэг тролейбусуудтай. Автобусууд $1$-ээс $n$ хүртэл бүхэл тоонуудаар дугаарлагдсан, тролейбусууд $1$-ээс $m$ хүртэл бүхэл тоонуудаар дугаарлагдсан болно.

Нийтийн тээвэр үнэ төлбөргүй биш. Бидэнд худалдаж авах боломжтой $4$ төрлийн тасалбар:

  1. Нэг автобус эсвэл тролейбусанд зориулсан нэг удаагийн зорчих тасалбар. Энэ нь $с_1$ бурлийн үнэтэй;
  2. Нэг автобус эсвэл зарим тролейбусанд зориулсан хязгааргүй зорчих эрхийн тасалбар. Энэ нь $c_2$ бурлийн үнэтэй;
  3. Бүх автобус эсвэл бүх тролейбусанд зориулсан хязгааргүй зорчих эрхийн тасалбар. Энэ нь $c_3$ бурлийн үнэтэй;
  4. Бүх автобус болон бүх тролейбусанд зориулсан хязгааргүй зорчих эрхийн тасалбар. Энэ нь $c_4$ бурлийн үнэтэй.

Вася хэдэн удаа унаанд суухаа болон ямар тээврийн хэрэгсэл ашиглахаа баталгаатай мэддэг болно. Тэрээр танаас тасалбаранд зарцуулах нийт мөнгөнийхөө хамгийн бага хэмжээг олоход туслалцаа хүсчээ.

Оролт

Эхний мөр тасалбаруудын үнэ болох $c_1$, $c_2$, $c_3$, $c_4$ ($1 ≤ c_1, c_2, c_3, c_4 ≤ 1000$) гэсэн $4$ ширхэг бүхэл тоог агуулна.

2 дахь мөр Васягийн зорчих автобус болон тролейбуснуудын тоо болох $n$ ба $m$ ($1 ≤ n, m ≤ 1000$) $2$ ширхэг бүхэл тоог агуулна.

3 дахь мөрөнд $i$ дугаартай автобусанд хэдэн удаа суух гэж байгааг илэрхийлэх $a_i$ ($0 ≤ a_i ≤ 1000$) гэх $n$ тоо байна.

4 дэх мөрөнд $i$ дугаартай тролейбусанд хэдэн удаа суух гэж байгааг илэрхийлэх $b_i$ ($0 ≤ b_i ≤ 1000$) гэх $n$ тоо байна.

Гаралт

Васягийн тасалбаранд зарцуулах нийт бурлийн хамгийн бага дүнг харуулах ганц тоо хэвлэнэ.

Орчуулсан: Энхдүүрэн

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 3 7 19
2 3
2 5
4 4 4
Гаралт
12
Оролт
4 3 2 1
1 3
798
1 2 3
Гаралт
1
Оролт
100 100 8 100
3 5
7 94 12
100 1 47 0 42
Гаралт
16

Тэмдэглэл

In the first sample the profitable strategy is to buy two tickets of the first type (for the first bus), one ticket of the second type (for the second bus) and one ticket of the third type (for all trolleys). It totals to $(2*1) + 3 + 7 = 12$ burles.

In the second sample the profitable strategy is to buy one ticket of the fourth type.

In the third sample the profitable strategy is to buy two tickets of the third type: for all buses and for all trolleys.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...