Жишээ тэстүүд

Оролт
001
Гаралт
1
Оролт
110010
Гаралт
3

Тэмдэглэл