Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 9
+1 1 1 cola
+1 1 1 fanta
+1 1 1 sevenup
+1 1 1 whitekey
-1 cola
-1 fanta
-1 sevenup
-1 whitekey
-1 cola
Гаралт
1 1
1 2
2 1
2 2
-1 -1
Оролт
2 2 8
+1 1 1 cola
-1 cola
+1 1 1 fanta
-1 fanta
+1 1 1 sevenup
-1 sevenup
+1 1 1 whitekey
-1 whitekey
Гаралт
1 1
1 1
1 1
1 1