A. Мөрийн ялгаа

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$n$ ширхэг тоо $a_1$, $a_2$, ..., $a_n$-н заримынх нь байрыг хооронд нь солихоор болжээ. Ингэж сэлгэж үүссэн дарааллын бүх хөрш хоёр тооны ялгаварын нийлбэрийг тооцож олъё.

Өөрөөр хэлбэл сэлгэж байрласан дарааллыг $x_1$, $x_2$, ..., $x_n$ гэвэл $(x_1 - x_2)$ + $(x_2 - x_3)$ + ... + $(x_{n-1} - x_n)$ утгыг тооцож олох нь.

Тэгвэл $a$ дарааллын сэлгэмлүүд дотроос дээрх аргаар тооцож олсон утга нь хамгийн байх сэмгэмлийг ол. Хамгийн их утгыг хангах сэлгэмэл олон байвал тэр дундаас эрэмбээрээ хамгийн эхэнд байхыг нь ол.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ ($2 ≤ n ≤ 100$) тоо.

Хоёр дахь мөрөнд $n$ ширхэг тоо $a_1$, $a_2$, ... , $a_n$ ($|a_i| ≤ 1000$) тоо зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө.

Гаралт

Дурдагдсан $x_1$, $x_2$, ..., $x_n$ дарааллыг хэвлэ. $x$ дараалал нь утгаараа хамгийн их байх ба адилхан утгатай дарааллууд дундаа хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн дараалал байх ёстой.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
100 -100 50 0 -50
Гаралт
100 -50 0 50 -100 

Тэмдэглэл

In the sample test case, the value of the output arrangement is $(100 - ( - 50)) + (( - 50) - 0) + (0 - 50) + (50 - ( - 100)) = 200$. No other arrangement has a larger value, and among all arrangements with the value of $200$, the output arrangement is the lexicographically smallest one.

Sequence $x_{1}, x_{2}, ... , x_{p}$ is lexicographically smaller$ than sequence $y_{1}, y_{2}, ... , y_{p}$ if there exists an integer $r$ $(0 ≤ r < p)$ such that $x_{1} = y_{1}, x_{2} = y_{2}, ... , x_{r} = y_{r}$ and $x_{r + 1} < y_{r + 1}$.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...