B. Энгийн молекулууд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Гаж эрдэмтэн Майк химийн туршилт хийгээд завгүй байна. Өнөөдөр тэрээр гурван атомыг нэгтгэж нэг молекул үүсгэх гэж байна.

Молекул нь атомын холбоогоор холбогдсон атомуудаас бүрддэг. Атом болгон бусад атомтой холбогдох холбоос бүхий вариантыг дугаартай. Атом нь бусад ямар ч атомтой дан болон олон холбоос үүсгэж болдог боловч өөрөө өөртэйгөө холбоос үүсгэж чадахгүй. Атомын холбоосуудын тоо нь вариантын дугаартай тэнцүү байх ёстой.

Майк гурван атомын вариантын дугаарыг нь мэдэж буй. Эдгээр атомуудаар дүрмийн дагуу молекул үүсгэж болох эсэхийг тодорхойл.

Оролт

Ганц мөрөнд атомуудын вариантын дугаарыг илэрхийлэх $a$, $b$, $c$ ($1 ≤ a, b, c ≤ 10^6$) гурван тоо зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө.

Гаралт

Хэрэв молекул үүсэх боломжтой бол зайгаар тусгаарлагдсан гурван тоог хэвлэнэ. Энэ нь эхний болоод хоёр дахь атомын хоорондох холбоосын тоо, хоёр дахь болон гурав дахь атомын холбоосын тоо, гурав дахь болоод нэг дэхь атомын холбоосын тоог харгалзан илэрхийлэх гурван тоо байна. Хэрэв атом үүсэх боломжгүй бол "Impossible" гэж хашилтгүйгээр хэвлэнэ.

Орчуулсан: Э.Шүрэнчулуун

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 2
Гаралт
0 1 1
Оролт
3 4 5
Гаралт
1 3 2
Оролт
4 1 1
Гаралт
Impossible

Тэмдэглэл

The first sample corresponds to the first figure. There are no bonds between atoms 1 and 2 in this case.

The second sample corresponds to the second figure. There is one or more bonds between each pair of atoms.

The third sample corresponds to the third figure. There is no solution, because an atom cannot form bonds with itself.

The configuration in the fourth figure is impossible as each atom must have at least one atomic bond.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...