B. Хамгийн том талбайтай дөрвөн өнцөгт

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Иахуб тэгш өнцөгт координатын систем дээр $n$ ширхэг цэг зураад "онцгой цэгүүд" гэж их л сүржинээр нэрлэв.

Бас эдгээр онцгой цэгүүд дээрээ оройтой дөрвөн өнцөгтүүдийг онцгой дөрвөн өнцөгтүүд гэж нэрлэв. (Дөрвөн өнцөгтийн дөрвөн тал нэг нэгнээ огтлохгүй ба гүдгэр байх албагүй юм)

Тийм бол хамгийн том талбайтай дөрвөн өнцгийн талбайг ол.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ тоо ($4 ≤ n ≤ 300$).

Дараагийн $n$ мөрөнд мөр бүрд цэгийн координатыг илэрхийлэх $x_i$, $y_i$ ($-1000 ≤ xi, yi ≤ 1000$) хоёр тоо байна.

Өгөгдлийн аль ч гурван цэг нь нэг шулуун дээр оршихгүй ба аль ч хоёр цэг нь хоорондоо давхцахгүй.

Гаралт

Хариу болох хамгийн том талбай. Бодит тооны нарийвчлалаас шалтгаалан хариу $10^{-9}$ болон түүнээс бага хэмжээгээр зөрж болно.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
0 0
0 4
4 0
4 4
2 3
Гаралт
16.000000

Тэмдэглэл

In the test example we can choose first $4$ points to be the vertices of the quadrilateral. They form a square by side $4$, so the area is $4*4 = 16$.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...