A. Хана

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Иахуб болон түүний найз Флоуд нар хана будаж эхлээд байна. Иахуб улаанаар, Флоуд ягаанаар хана будаж байв. Ханыг $1$, $2$, $3$ гэх мэтээр дугаарлагдсан, маш олон тооны тоосгоор хийгдсэн гэж үзнэ.

Иахуб дараах схемээр будаж байлаа: тэр дараалсан $x - 1$ тооны тоосгыг алгасаад, $x$-р тоосгыг будна. Өөрөөр хэлбэл, тэр x, 2*x, 3*x гэх мэтээр дугаарлагдсан тоосгыг улаанаар будна. Үүнтэй ижлээр Флоуд дараалсан $y - 1$ тооны тоосгыг алгасаад, $y$-р тоосгыг будна. Тиймээс тэр y, 2*y, 3*y гэх мэтээр дугаарлагдсан тоосгыг ягаанаар будна

Бүхэл өдөржин будсаны дараа хөвгүүд зарим тоосго улаанаар ч, ягаанаар ч будагдсан байхыг ажиглажээ. Иахубын азын тоо $a$, Флоудынх $b$ гэнэ. Тиймээс хөвгүүд $a$-аас багагүй, $b$-ээс ихгүй тоогоор дугаарлагдсан хэдэн тоосго улаан ягаан хоёр өнгөөр будагдсан бол гэж боджээ. Асуултын хариултыг тооцоолон хэвлэж гаргаарай.

Оролт

Оролтын мөр нь $x$, $y$, $a$, $b$ ($1≤x, y≤1000$, $1≤a, b≤2\cdot 10^{9}$, $a≤b$) гэсэн дарааллаар өгөгдөх $4$ бүхэл тоог агуулна.

Гаралт

$a$-аас багагүй, $b$-ээс ихгүй тоогоор дугаарлагдсан, 2 өнгөөр будагдсан тоосгоны тоог харуулах бүхэл тоог хэвлээрэй.

Орчуулсан: Солонго

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3 6 18
Гаралт
3

Тэмдэглэл

$a-b$ $(a=6, b=18)$ хүртэл тоосгонуудыг ажиглацгаая. Улаанаар будагдсан тоосгонууд $6$, $8$, $10$, $12$, $14$, $16$, $18$ дугаартай. Улаанаар будагдсан тоосгонууд $6$, $9$, $12$, $15$, $18$ дугаартай. Улаан болон ягаан өнгөөр будагдсан тоосгоны дугаар $6$, $12$, $18$ байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...