E. Мөргөлдөөн

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Тоон шулуун дээр $n$ бөмбөг байна. $0$ цэгт бөмбөг бүрт дараах мэдээллүүд өгөгдсэн байна. Координат нь $x_{i}$, хурд нь $v_{i}$ (сөрөг байх магадлалтай), жин нь $m_{i}$ байна. Бөмбөлөгийн радиусыг анхаарахгүй байж болно. Бөмбөгнүүд зөөлөн мөргөлөх ба хэрэв $m_{1}$ болон $m_{2}$ жинтэй $v_{1}$ болон $v_{2}$ хурдтай хоёр бөмбөг мөргөлдвөл тэдгээрийн шинэ хурд нь:

.

$t$ секунтын дараа хоёр бөмбөг хаана байх вэ?

Оролт

Эхний мөр нь $n$ ба $t$ ($1 ≤ n ≤ 10, 0 ≤ t ≤ 100$) гэсэн хоёр бүхэл тоо агуулах ба эдгээр нь бөмбөгний тоо болон үйл явцын үргэлжлэх хугацааг илэрхийлнэ. Дараагийн $n$ мөрүүд нь $x_{i}$, $v_{i}$, $m_{i}$ ($1 ≤ |v_{i}|, m_{i} ≤ 100, |x_{i}| ≤ 100$) гэсэн гурван бүхэл тоо агуулах ба эдгээр нь $0$ хугацаанд $i$ индекстэй бөмбөгнүүдийн координат, хурд, жинг харуулна.

Эхлэхдээ хоёр бөмбөг адил координаттай байх тохиолдол байхгүй болно. Нэг мөргөлдөөнд хоёроос илүү бөмбөг оролцохгүй ($[0;t]$ сегментээс нэг цэгт 3 болон түүнээс олон бөмбөг мөргөлдөхгүй гэсэн үг).

Гаралт

$t$ секунтын дараах бөмбөгнүүдийн координатыг харуулсан $n$ тоог гарга. Аравтын бутархайн цэгийн дараа дор хаяж 4 орон байх нарийвчилсан тоонууд гарга.

![] (http://espresso.codeforces.com/ac0ba386393df0dee152978a56480d69479d3b98.png).

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 9
3 4 5
0 7 8
Гаралт
68.538461538
44.538461538
Оролт
3 10
1 2 3
4 -5 6
7 -8 9
Гаралт
-93.666666667
-74.666666667
-15.666666667
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...