D. ХИЕХ-н хүснэгт

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$n × m$ хүснэгтийн ($i$,$j$) дахь нүд бүрийг ХИЕХ$(i,j)$-ээр ($1 ≤ i ≤ n$; $1 ≤ j ≤ m$) дүүргэснийг $G$ хүснэгт гэе. Энд ХИЕХ$(a,b)$ гэдэг нь $a$, $b$ хоёр тооны хамгийн их ерөнхий хуваагч.

Танд эерэг бүхэл тоонууд бүхий $a_1$, $a_2$, ... , $a_k$ дараалал байгаа. Хэрвээ $G$ хүснэгтийн аль нэг мөрийн дараалсан элементүүдтэй $a$ дараалал давхцаж байвал бид $G$ хүснэгт $a$ дарааллыг агуулж байна гэж тодорхойлъё.

Томъёолж бичвэл $1 ≤ i ≤ n$; $1 ≤ j ≤ m-k+1$ ба $1 ≤ l ≤ k$ байх бүх $l$-н хувьд $G(i,j+l-1)=a_l$ нөхцөл биелэж байхыг хэлнэ гэсэн үг.

$a$ дараалал $G$ хүснэгтэд агуулагдах эсэхийг тодорхойл.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$, $m$, $k$ ($1 ≤ n, m ≤ 10^12$; $1 ≤ k ≤ 10000$).

Хоёр дахь мөрөнд $k$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан $a_1$, $a_2$, ... , $a_k$ ($1 ≤ a_i ≤ 10^{12}$) тоонууд байна.

Гаралт

Хэрвээ өгөгдсөн дараалал $G$ хүснэгтэнд агуулагдаж байгаа бол "YES" үгүй бол "NO" гэж хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
100 100 5
5 2 1 2 1
Гаралт
YES
Оролт
100 8 5
5 2 1 2 1
Гаралт
NO
Оролт
100 100 7
1 2 3 4 5 6 7
Гаралт
NO

Тэмдэглэл

Sample 1. The tenth row of table $G$ starts from sequence {1, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 10}. As you can see, elements from fifth to ninth coincide with sequence $a$.

Sample 2. This time the width of table $G$ equals 8. Sequence $a$ doesn't occur there.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...