A. Дөрвөлжин ба тэгш өнцөгтүүд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд $n$ тэгш өнцөгт өгөгдсөн. Тэгш өнцөгтийн оройнууд бүхэл координатууд дээр байх ба талууд нь $Ox$ ба $Oy$ тэнхлүүдтэй параллел. Мөн тэгш өнцөгтүүд хоорондоо шүргэж болох боловч огтлолцохгүй.

Тэгш өнцөгтүүд нэгэн дөрвөлжин дүрс үүсгээд үүнийгээ дүүргэж байгаа эсэхийг тодорхойл.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ ($1 ≤ n ≤ 5$) тоо. Дараагийн $n$ мөрөнд мөр бүрд $4$ тэгш өнцөгтийг илтгэж чадах $x_1$, $y_1$, $x_2$, $y_2$ ($0 ≤ x_1 < x_2 ≤ 31400$; $0 ≤ y_1 < y_2 ≤ 31400$) дөрвөн тоо байна.

$x_1$, $x_2$ нь тэгш өнцөгтийн зүүн ба баруун талын $x$ координат. $y_1$, $y_2$ нь тэгш өнцөгтийн доод ба дээд талын $y$ координат.

Гаралт

Хэрвээ тэгш өнцөгтүүд квадрат дүрс үүсгэж байвал "YES" үгүй бол "NO" гэж хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
0 0 2 3
0 3 3 5
2 0 5 2
3 2 5 5
2 2 3 3
Гаралт
YES
Оролт
4
0 0 2 3
0 3 3 5
2 0 5 2
3 2 5 5
Гаралт
NO
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...