B. Шилжилтүүд (хялбар хувилбар)

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Энэ бодлогонд агшин бүрт танд завсруудын олонлог байна. Хэрвээ $c < a < d$ эсвэл $c < b < d$ бол та олонлогийн $ (a, b) $ завсраас олонлогийн $ (c, d) $ завсар луу шилжиж чадна. Мөн $I_{1}$-ээс эхлээд $I_{2}$ хүрч чадах дараалсан шилжилтүүдийн дараалал байдаг бол олонлогийн $I_{1}$ завсраас олонлогийн $I_{2}$ завсар луу хүрэх зам байна гэж үзнэ.

Таны програм дараах хоёр төрлийн хүсэлтийг боловсруулах ёстой:

  1. "1 x y" $(x < y)$. Завсруудын олонлог дээр $(x, y) $ шинэ завсар нэмнэ. Шинэ завсрын урт нь өмнөх бүх завсраас заавал их байна.
  2. "2 a b" $(a ≠ b)$. Завсруудыг нэмэгдсэн дарааллаар нь нэгээс эхлэн дугаарлавал a дугаар нэмэгдсэн завсраас b дүгээр нэмэгдсэн завсар луу хүрэх зам байдаг уу?

Хүсэлтүүдийг боловсруулна уу. Эхлээд танд хоосон завсруудын олонлог байхыг анхаарна уу.

Оролт

Оролтын эхний мөр нь хүсэлтүүдийн тоог илэрхийлэх $n$ $(1 ≤ n ≤ 100)$ бүхэл тоог агуулна. Дараагийн мөр бүр нь дээр тодорхойлсон хүсэлтүүдийг агуулна. Оролтын бүх тоонууд нь бүхэл тоо байх ба абсолют утга нь $10^{9}$-с хэтрэхгүй байна.

Бүх хүсэлтүүд зөв гэдэг нь баталгаатай болно.

Гаралт

Хоёрдугаар төрлийн хүсэлт бүрд "YES" эсвэл "NO" гэж нэг мөрөнд хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 1 5
1 5 11
2 1 2
1 2 9
2 1 2
Гаралт
NO
YES
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...