Жишээ тэстүүд

Оролт
.-.--
Гаралт
012
Оролт
--.
Гаралт
20
Оролт
-..-.--
Гаралт
1012