B. Борз

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Гуравтын тоон тэмдэглэгээ нь Бэрландад их тархсан. Гуравтын тоог цахилгаан холбоогоор дамжуулахдаа Борзын цагаан толгой ашигладаг. $0$ цифрийг $«.»$-ээр, $1$ цифрийг $«-.»$-ээр, $2$ цифрийг as $«--»$-ээр орлуулна. Ѳгѳгдсѳн Борзын кодыг тайл, ѳѳрѳѳр хэлбэл ѳгсѳн Борзын цагаан толгойн код нь түүнийг илэрхийлдэг байх гуравтын тоог ол.

Оролт

Эхний мѳр ямар нэг тооны Борзын код агуулна. Уг тэмдэгт мѳрийн урт $1$-ээс $200$-ийн хооронд байна. Энэ нь заавал ямар нэг гуравтын тооны (энэ тоо нь тэгээр эхэлсэн байж болно) Борз код байна.

Гаралт

Тайлсан гуравтын тоог гарга. Тэгээр эхэлсэн байж болно.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
.-.--
Гаралт
012
Оролт
--.
Гаралт
20
Оролт
-..-.--
Гаралт
1012
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...